سی دی دی وی دی بدنسازی
شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1388

وظایف و مسئولیتهای مربیان چاپ ارسال به دوست
وظیفه مربیان در انجام مراقبتهای اولیه برای ورزشکارانی که آسیب دیده اند بسیار حیاتی است و میتواند ورزشکار را در بهبود و درمان یاری نماید .حتی در مواقعی که مسئولیتهای معینی به دیگران محول شده باشد ، مسئولیت نهایی مراقبت از ورزشکار بر عهده مربی میباشد .
1- مطمئن شوید که کلیه ورزشکاران تحت معاینه فیزیکی و چکاب کلی قرار گرفته باشند . این کار تعداد فوریتهایی را که با آن مواجه خواهید شد ، کاهش میدهد.
2- از ورزشکاران خود بخواهید تا متناسب با سطح فعالیتی قصد انجام آنرا دارند ، آمادگی جسمانی خود را بالا برده سپس به آن فعالیت مبادرت نمایند.
3- لوازم ایمنی کافی و تجهیزات ورزشی با کیفیت نیز ضریب ایمنی را افزایش خواهد داد.
4- اندازه تجهیزات میباید استاندارد بوده و برای ورزشکار منسب باشد.
5- ایمنی لوازم تمرینی نیز از مسائل مهم پیشگیری است.
6- در شرایط نا مساعد محیطی مانع از فعالیت ورزشکار شوید.
7- ورزشکاران را در استفاده درست از وسائل و مسائل پیشگیرانه راهنمایی نمایید.
8- سطح دانش و اصول مراقبت از آسیب و مهارتهای پیشگیرانه را در خود افزایش داده و بر آن تسلط داشته باشید.
9- جعبه کمکهای اولیه با امکانات کافی در اختیار داشته باشید.
10- گاهی اوقات لازم است ورزشکار را از شرایط بحرانی آگاه نموده و حتی مانع از ادامه فعالیت او شوید.
11- تلفنهای ضروری شامل : اورژانس ، آتش نشانی و بیمارستانها را در دسترس داشته باشید.
12- آدرسهای دقیقی از ورزشکاران داشته و شناسنامه ورزشی که خصوصیات و یا نیازهای ورزشکار، در حین بروز آسیب و مواقع بحرانی در آن درج شده باشد به همراه بیاورید .