سی دی دی وی دی بدنسازی
شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1388
دباره بدنسازی

مسابقات قهرمانی کشور 87

مسابقات قهرمانی بدنسازی و پرورش اندام کشور - 24 و 25 مرداد 87 - سالن ابن سینا همدان

رتبه

وزن 55 جوانان

استان/شهر

اول

حسین قوی

فارس

دوم

  امین ابوالحسن بیگی

فارس

سوم

  محمدحسین ترکان زمانی

اصفهان

رتبه

وزن 60 جوانان

استان/شهر

اول

منصور نوروزی

اردبیل

دوم

علی رشیدی

اصفهان

سوم

نادر خان علی زاده

اردبیل

رتبه

وزن 70 جوانان

استان/شهر

اول

میثم وینساری

همدان

دوم

ساعد رفیع نژاد

گلستان

سوم

شهرام افشارپور

کرمان

رتبه

وزن 65 جوانان

استان/شهر

اول

سینا هرمزی

گیلان

دوم

سیامک منتظری

کرمان

سوم

سیامک کردلایی

کرمان

رتبه

نتیجه تیمی جوانان

استان/شهر

اول

89 امتیاز

تهران الف

دوم

68 امتیاز

فارس

سوم

46 امتیاز

همدان

رتبه

وزن 70+ جوانان

استان/شهر

اول

میثم معماری نجف آبادی

تهران

دوم

میلاد مهابادی

خراسان ر

سوم

حمید موسیوند

لرستان


رتبه

وزن 60 بزرگسالان

استان/شهر

اول

محسن حیدری

همدان

دوم

 اسماعیل زارع

فارس

سوم

محمد علی تکاپویی

همدان


رتبه

وزن 55 بزرگسالان

استان/شهر

اول

جواد رضائیان

همدان

دوم

 مسلم شجاعی فر

کرمان

سوم

سجاد خزر علی فر

ایلام

رتبه

وزن 70 جوانان

استان/شهر

اول

میلاد مثکوک

همدان

دوم

احمد داود زاده

خوزستان

سوم

محمد تسلیمی

اصفهان

رتبه

وزن 65 بزرگسالان

استان/شهر

اول

وحید رفتار همدانی

همدان

دوم

ایمان امیری

مازندران

سوم

علی سرورپور

فارس

رتبه

وزن 80 بزرگسالان

استان/شهر

اول

نادر زارعی پور

همدان

دوم

سعید کرجالیان

گیلان

سوم

محمد هاشمی

اصفهان

رتبه

وزن 75 بزرگسالان

استان/شهر

اول

مجید جامع بزرگ

همدان

دوم

مهدی ملک زاده

تهران

سوم

عباس جوانمردی

فارس

رتبه

وزن 90 بزرگسالان

استان/شهر

اول

رضا کاکاوند

تهران

دوم

منصور اسدی زاده

تهران

سوم

فرامرز طاهری

اصفهان

رتبه

وزن 85 بزرگسالان

استان/شهر

اول

عباس عاقلی

تهران

دوم

میثم کشوری

لرستان

سوم

حامد مسکوچی

همدان

رتبه

وزن 100+ بزرگسالان

استان/شهر

اول

علی فرحی

خراسان رضوی

دوم

محمد علی اکبری

فارس

سوم

محسن رحمانی

کرج

رتبه

وزن 100 بزرگسالان

استان/شهر

اول

مجتبی نوترکی

همدان

دوم

احمد علی وردی

تهران

سوم

علی شهریار

کرمان

رتبه

نتیجه تیمی بزرگسالان

استان/شهر

اول

137 امتیاز

همدان

دوم

99 امتیاز

تهران الف

سوم

61 امتیاز

فارس

رتبه

45 تا 49 سال پیشکسوتان

استان/شهر

اول

کامل جوادی

تهران

دوم

محمود زارع

فارس

سوم

میر رسول میدانچی

آذربایجان ش

رتبه

49 تا 59 سال پیشکسوتان

استان/شهر

اول

محمد رستم کفش

تهران

دوم

اسکندر کیا دلیری

مازندران

سوم

غلامرضا بهاری

مازندران

رتبه

60 سال به بالا پیشکسوتان

استان/شهر

اول

شیر محمد داد محمدیخراسان ر

دوم

سید حسن جارچیکرج

سوم

ابولقاسم ملک زادههمدان

مسابقات قهرمانی کشور 87

ادامه ...